2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია დაიწყო

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია განხორციელდება 1 მარტის ჩათვლით სასწავლო პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.

აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა გახდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი!

კონსულტაციებისათვის მიმართეთ რეგისტრაციის სამსახურს:

მის: პირველი კორპუსი, ოთახი 303;  ტელ: 577 98 77 84; 595 20 92 62