2020-21 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების დამატებითი ცხრილი

  1. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
  2. იურიდიული ფაკულტეტი