2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილები

1.განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახალციხებაკალავრიატი, მოსამზადებელი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახალქალაქიბაკალავრიატი, მოსამზადებელი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა


2. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი – ბაკალავრიატი – ახალციხე 

ბიზნესის ადმინისტრიების ფაკულტეტი მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრიების ფაკულტეტი ახალქალაქი


3. იურიდიული ფაკულტეტი ახალციხე

იურიდიული ფაკულტეტი ახალქალაქი


4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა

პროფესიული პროგრამა “კომპიუტერული ქსელი და სისტემები”