მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ

ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა –

2021 წლის  16 აგვისტოდან  2021 წლის 30 აგვისტოს 18:00 სთმდე

ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე

https://students.emis.ge/

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის ელექტრონული სახით.

რეგისტრაციის დაწყებამდე აუცილებლად მზად უნდა ჰქონდეს ყველა ასატვირთი დოკუმენტი.

ატესტატის ასლი; PDF

პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი; PDF

უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი; PDF

ცნობა სტატუსის შესახებ; PDF

სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით) PDF

ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 

მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის); PDF

შენიშვნა: სჯსუ-ში ელ.რეგისტრაციის დაწყების და შიდა მობილობისთვის (სარეგისტრაციო ბმულით) განცხადებების წარმოდგენის დრო გეცნობებათ დამატებით

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84