2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ!!!

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის

2021 წლის 3 სექტემბრიდან – 13 სექტემბრის ჩათვლით  ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTYxjGhX5GVZR6OPIe_mQYixmCNPYaxE8f7verdEITIDaMg/closedform

წარმოსადგენი/ასატვირთი დოკუმენტია:

  1. განცხადება რექტორის სახელზე  (განცხადების ფორმა)
  2. ატესტატის ასლი PDF;
  3. პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი PDF;
  4. უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი PDF;
  5. ცნობა სტატუსის შესახებ PDF;
  6. სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით) PDF;
  7. ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 
  8. მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის) (ვაჟებისათვის) PDF;

შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი  რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84

შიდა მობილობის მსურველთათვის

რეგისტრაცია (განცხადების წარმოდგენა (განცხადების ფორმა)) იწარმოებს

ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnxZy1AS0WaDDDPGqehS3S5co7Awol675qNMdFGo8IQcqiA/viewform

3 სექტემბრიდან  17 სექტემბრის ჩათვლით

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით    ტელ:  577 98 77 84;  595  20 92 62