ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

9 დეკემბერს 14:30 საათზე გაიმართება შიდა საფაკულტეტო ჩემპიონატი პროგრამირებაში. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაინორ პროგრამის სტუდენტებს. მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ ელექტრონული რეგისტრაცია  https://forms.gle/chXmKV8pVSuzRWMYA