2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი, დამატებითი

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ახალქალაქი