მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ

2020-2021 ს/წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის

2020 წლის 26 აგვისტოდან – 12 სექტემბრის ჩათვლით

მისამართზე; ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, პირველი კორპუსი, ოთახი 303

რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია ელექტრონულად:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6Mjh-N16h_j–uJq64iEvZJ66r59eVc8k4YKbqcoNk8EXA/viewform

წარმოსადგენი/ასატვირთი დოკუმენტაცია

  • განცხადება რექტორის სახელზე  (ჩამოტვირთეთ განცხადების ფორმა)
  • ატესტატის ასლი
  • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;
  • უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
  • ცნობა სტატუსის შესახებ;
  • სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით)
  • ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg;
  • მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის) (ვაჟებისათვის);

 შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი  რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84


შიდა მობილობის მსურველთათვის!

 განცხადების წარმოდგენის ვადაა

 2020 წლის    26  აგვისტოდან   –    26 სექტემბრის ჩათვლით

 რეგისტრაცია: უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი 303

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ:  577 98 77 84;  595  20 92 62