აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი მიძღვნილი “გულანის” სამეცნიერო სხდომა

სხდომა გაიმართა ონლაინ, moodle-ში.

ალეგორია აკაკი წერეთლის პოემაში ანდრია პირველწოდებული“, მომხსენებელი პროფესორი ნესტან სულავა;

ადამიანის არსის საკითხი აკაკი წერეთლის პოეზიაში, მომხსენებელი ასოცირებული პროფესორი დალი ბეთხოშვილი.