მაგისტრატურის პირველი სემესტრის სტუდენტების საყურადღებოდ

  მაგისტრატურის პირველი სემესტრის სტუდენტებს უცხო ენის დონის დასადგენი ტესტირება ჩაუტარდებათ  მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს 12:00 საათზე MOODLE პროგრამაში. გამოცდის ხანგძლივობა 2 (ორი) საათი. გამოცდა ჩაუტარდებათ შემდეგი პროგრამის სტუდენტებს:

საქართველოს ისტორია;

ბიზნესის ადმინისტრირება;

აგროტექნოლოგია;

ბიზნეს-ინფორმატიკა.

  1. გამოცდაზე გასასვლელად გადფადით ბმულზე http://31.146.82.68/

2. moodle-ის მთავარი გვერდიდან გადადით  მაგისტრატურაზე და შემდეგ მისაღები გამოცდები მაგიტრებისთვის. http://31.146.82.68/course/view.php?id=865

(საჭიროების შემთხვევაში დასაწყისშივე დევს შესვლის ინსტრუქცია)

3. იხილეთ აგრეთვე დავალების ატვირთვის ინსტრუქციაა https://drive.google.com/file/d/131_lRbE-x_88gXiEW72e-XnC7MYJ7ozY/view.

 გისურვებთ წარმატებას.


ტელ.: 577 98 77 29