22.09.2017

ყურადღება!  2017 წლის 25 სექტემბერს, 14 საათზე,  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბილიოთეკაში,...

18.09.2017

2017-2018 სასწავლო წელი დაიწყო! 2017 წლის 18 სექტემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018...

11.09.2017

ყურადღება! ესპანეთის უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის სააგენტო (SEPIE) დაინტერესებულია თანამშრომლობით ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით მომუშავე...