ცვლილება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობის შევსების მიზნით დანიშნულ არჩევნების კალენდარში 

ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობის შევსების მიზნით დანიშნული არჩევნების შესახებ 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017 - 2018 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში აცხადებს მიღებას ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამაზე

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების არჩევნების შედეგები

ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის კონკურსის გამოცხადების  შესახებ 

ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების  შესახებ (ახალი)

ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების გამოცხადების თაობაზე

ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების გამოცხადების თაობაზე    

ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების  შესახებ 

       

15.12.2017

2017 წლის 15 დეკემბერს, უნივერსიტეტის რექტორის მ/შ, პროფესორი მერაბ ბერიძე, რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში მაკა კაჭკაჭიშვილი-ბერიძე და ადმინისტრაციის...

14.12.2017

2017 წლის 27-30 ნოემბერს, მოსკოვის საგარეო ეკონომიკური და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის,...

13.12.2017

ყურადღება! 2017 წლის 16 დეკემბერს, 11სთ-ზე ახალციხეში, სასტუმრო „ლომსიაში“ გაიმართება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის...