აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა ფინანსდება

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობარში გაპარულია უზუსტობა, კერძოდ, სამცხე – ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას უწერია „არააკრედიტებული“ და „არ ფინანსდება“.

გაცნობებთ, რომ პროგრამას  მინიჭებული აქვს აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით  (2028 წლამდე) და შესაბამისად, ფინანსდება.

გადაწყვეტილება №49696