კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე

1. ია გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ( დარგი/ქვედარგი – მენეჯმენტი)

2. ეთერ ნარიმანიშვილი – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ( დარგი/ქვედარგი – მენეჯმენტი)

3.  მაია გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით ( დარგი/ქვედარგი – ეკონომიკა)

4. ნანა ჯღარკავა – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით (დარგი/ქვედარგი – ეკონომიკა)

5. რაისა ხაჩატურიანი – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით( დარგი/ქვედარგი – ეკონომიკა)

6. მარინე შონია – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით (დარგი / ქვედარგი – თურქული ფილოლოგია).

7. ქეთინო გრძელიშვილი – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით (დარგი / ქვედარგი – ქართული ფილოლოგია//ქართული ლიტერატურის ისტორია).

8. დიანა მიქელაძე – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით (დარგი / ქვედარგი – ინგლისური ფილოლოგია).

9. ზაირა ტყებუჩავა – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულებით, (დარგი / ქვედარგი – სოფლის მეურნეობა/აგრონომია ); 

10 . თეიმურაზ გვარამაძე – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულებით, (დარგი / ქვედარგი – სოფლის მეურნეობა/აგრონომია) .  

11. ელგუჯა ჭანტურია –  ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით იურიდიულ ფაკულტეტზე.