სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორები

ნინო ბერიძე
 • ნინო ბერიძე - ინფორმატიკის დოქტორი
 • [email protected]
 • 568 59 95 95
 • რეზიუმე
photo
 • მარიამ ბალასანიანი-გოგნაძე - ფილოლოგიის დოქტორი
 • [email protected]
 • 577 96 76 28
 • რეზიუმე
photo
 • ედიშერ ნარიმანიძე - ისტორიის დოქტორი
 • [email protected]
 • 599 01 97 10
 • რეზიუმე
თამარ გელაშვილი
 • თამარ გელაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი
 • [email protected]
 • 577 53 84 30
 • რეზიუმე

სწრაფი წვდომის ბანერები