ატესტაცია უვადოდ არჩეული პროფესორის თანამდებობებზე

სამართლის მიმართულებით, დარგი/სპეციალობა სისხლის სამართალი, სისხლის სამართლის პროცესი  – პროფესორ მალხაზ ლომსაძე

 საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც მატერიალურად . ახალციხე, რუსთაველის 113, მეორე სართული, ოთახი 210;  10-საათიდან – 16 საათამდე;

ასევე ელექტრონულად, საატესტაციო  მასალა უნდა გადააგზავნოთ ფოსტაზე[email protected]

სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება, CVპროფესორის   ანგარიში  (ბოლო ხუთი  წლის  ცალცალკე) და კონცეფცია შესაბამისი დარგის-მიმართულების განვითარების

 ატესტაციას დაქვემდებარებულ  პროფესორებმა საბუთები უნდა წარადგინონ გამოცხადებიდან ორი კვირის შემდგომ 02 მარტი 2022 წლიიდან 07მარტი 2022 წლის 18-00 საათამდე   

ატესტაციას დაქვემდებარებულ  პროფესორებთან   გასაუბრება ჩატარდება საატესტაციო საფაკულტეტო კომისი გადაწყვეტილებით

     ატესტაცია იურიდიული  ფაკულტეტის    გამოცხადებულ თანამდებობებზე ჩატარდება 2022 წლის 11 მარტს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.