მასწავლებლის მომზადების(60 კრედიტიანი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის პირთა საყურადღებოდ!

საზოგადოების მაღალი ინეტერესებიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შედეგები გეცნიბებათ მაილებზე, 13-14 ოქტომბერს. თუმცა ვადა უსდს გააჩნია 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

გისურვებთ წარმატებებს