განცხადება დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ

მიმდინარე წლის 18 მარტს, 14:00 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის,ETHICS-Erasmus+(კვლევის პასუხისმგებლობით წარმართვა  – კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა ქართულ უნივერსიტეტებში) პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტის მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ჩატარდება ტრენინგი თემაზე:

,,მკვლევართა მხარდამჭერი გარემოს ფორმირება, აკადემიურიკეთილსინდისიერება, ხელოვნური ინტელექტი და კვლევის კეთილსინდისიერად წარმართვის პოლიტიკა (გამოწვევებიდა საერთაშორისო გამოცდილებები).

ტრენერები: ამავე პროექტის მენეჯერი, პროფ. თინა გელაშვილი; ასოცირებული პროფ. მაკა მურვანიძე და მასწ. დოქტორანტი, თეონა ჟუჟუნაძე

დამსწრეებზე გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი!

მისამართი:

ახალციხე, რუსთაველის ქ. 113, (ადმინისტრაციული კორპუსი), მე-2 სართული, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. საკონტაქო პირი, ხათუნა კვინცხაძე, ტელ.: 577987724