დოქტორანტების სადოქტორო სემინარი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტიეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტების სემინარის დაცვა ჩატარდება 14 თებერვალს 12:00 საათზე 206 აუდიტორიაში.