სამაგისტრო გამოცდის შედეგები სპეციალობაში

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შედეგები  სპეციალობაში

იხილეთ ინგლისური-ენის-შედეგბი