ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები-ვეტერინარია

ვეტერინარიის   სადოქტორო  პროგრამაზე  მისაღები  გამოცდის შედეგები         ინგლისურ  ენაში  29.01.2024