სპეციალობის გამოცდის და კვლევითი განაცხადის შედეგები

ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე წარდგენილი კვლევითი განაცხადის ქულები

Nპირადი ნომერიქულა
147******101  38
252******181  30
313******182  30

სპეციალობაში  ჩატარებული მისაღები გამოცდის შედეგები

  პირადი  ნომერიმიღებული შეფასება  
147******10138  ქულა  
252******18133  ქულა  
313******18233  ქულა