კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე

საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2022 წლის 29 ნოემბრის N41  დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 • უცხოური სწავლების მეთოდიკა ასოცირებული –პროფესორის თანამდებობაზე  ლალი ბერიძე
 • რუსული ფილოლოგია- ასოცირებული  პროფესორის თანამდებობაზე – მარიანა ბალასანიანი
 • ინგლისური ფილოლოგია – ასოცირებული პროფესორის  თანამდებობაზე –    მაკა მურვანიძე
 • ქართული ენა – ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე – მარიამ ბალასანიანი-გოგნაძე.

ბ) ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 • ასტრონომია – პროფესორის თანამდებობაზე – რევაზ ჭიღლაძე
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები- პროფესორის თანამდებობაზე – ლერი ნოზაძე
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები- ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – ვასილ ტაბატაძე
 • ეკოლოგია – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – რევაზ  ზედგინიძე

გ) ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

 • მენეჯმენტი – პროფესორის თანამდებობაზე – გიორგი ბუცხრიკიძე
 • მენეჯმენტი – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – ნელი ბერიძე
 • ბუღალტრული აღრიცხვა – პროფესორის თანამდებობაზე – ცისკარა ზარანდია
 • ეკონომიკა – ასოცირებული პროფესორის  თანამდებობაზე – ნანა ზაზაძე