• სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო:

პროფესორი  რევაზ ჭიღლაძე;

ასოცირებული პროფესორი  თეიმურაზ არეშიძე 

ასოცირებული პროფესორი  ნატო  ყრუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი   მარინე  შონია  

ასოცირებული პროფესორი   ნელი ბერიძე 

ასოცირებული პროფესორი  რაისა ხაჩატურიანი

ასოცირებული პროფესორი   ბაკურ ლილუაშვილი  

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი