• სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო:

პროფესორი  რევაზ ჭიღლაძე;

ასოცირებული პროფესორი  თეიმურაზ არეშიძე 

ასოცირებული პროფესორი  ნატო  ყრუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი   მარინე  შონია  

ასოცირებული პროფესორი   ნელი ბერიძე 

ასოცირებული პროფესორი  რაისა ხაჩატურიანი

ასოცირებული პროფესორი   ბაკურ ლილუაშვილი  

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

ჰორიზონტი ევროპა