მარიამ კენჭოშვილის ნაშრომის წინასწარი განხილვა

2021 წლის11 ოქტომბერს  15 საათზე ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბჭოზე გაიმართება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის მარიამ კენჭოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა.

სადისერტაციო თემა: „ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში“

ხელმძღვანელი – ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე.

სხდომა გაიმართება MOODLE-ის პლატფორმით.