მსმენელთა მიღება სატრენინგო კურსზე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ინოვაციების და მეწარმეობის ლაბი იწყებს მსმენელთა მიღებას 5 კვირიან  სატრეინინგო კურსზე.

ჯორჯ ვაშინგტონის ინოვაციებისა და მეწარმეობის ცენტრის გამოცდილების გაზიარებით და და კავკასიის უნივერსიტეტის ინოვაციებისა და მეწარმეობის ცენტრთან  პარნიორობით,  წარმოგიდგენთ მენტორობის პროგრამას, რომელიც გთავაზობთ:

 • სტარტაპის ძირითადი პრინციპები- როგორ განსხვავდება ბიზნესი სტარტაპისგან
 • როგორ ხდება იდეების გენერაცია
 • რას გულისხმობს სტარტაპ ეკოსისტემის ხელშეწყობა;
 • როგორ ხდება lean-up მოდელის მიხედვით ბიზნეს გეგმის შემუშავება
 •  რა სურთ ინვესტორებს?
 • როგორ ხდება იდეის დადასტურება ;
 • როგორ ხდება სტარტაპების შეფასება;
 • როგორ ხდება სტარტაპის იდეის გენერაცია, ვალიდაცია და დახვეწა
 • ბიზნეს მოდელის განვითარება;
 • მარკეტინგის დაგეგმვა;
 • ბაზრის კვლევა და სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა

პროგრამა მოიცავს პერსონალიზირებულ ინდივიდუალურ სწავლების სესიებს,  ვორქშოფებს, ბუთქემფს, აქსელერაციის პროგრამას და პოდკასტების სერიებს.

აღნიშნულ სატრეინინგო მოდულს მენტორობას გაუწევევს სჯსუს პროექტის „სამეწარმეო განათლება, გზა ინოვაციის, თანასწორობისა და ხარისხისაკენ“ გუნდი

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

სჯსუს სტუდენტებს , სჯსუს კურსდამთავრებულებს,  სჯსუს  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალს

პროგრამაში მონაწილობის წესი: ტრეინინგ მოდულში  მონაწიელობისთვის  საჭიროა:

 • მონაწილეობის სურვილი;
 • ინგლისური ენის ცოდნა საბაზისო დონეზე;

მონაწილეობის მისაღებად , გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე:

https://docs.google.com/forms/d/17wIFWUvRajGowQQ_SlXwdbMDTawQFLprh_ZwPMqQQG4/edit

გახსოვდეთ, რეგისტრაციის ბოლო ვადაა: 12 აპრილი, 2024

რეგისტრაციის შემდეგ, აპლიკანტების შერჩევა მოხდება პირისპირი გასაუბრების საფუძველზე.

**** გახსოვდეთ, წარმატება გარანტირებული არ არის, მაგრამ ერთგულებით, შეუპოვრობით და სწავლის სურვილით, შეგიძლიათ წარმატების მოპოვება

Remember, success is not guaranteed, but with dedication, perseverance, and a willingness to learn, you can stack

პროექტი ხორციელდება კონკურენტული ინოვაციის ფონდის CIF-ის (საქართველო I2Q ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი კონკურენტული ინოვაციის ფონდი) მიერ დაფინანსებულ პროექტის: „სამეწარმეო განათლება, გზა ინოვაციის, თანასწორობისა და ხარისხისაკენ“ ფარგლებში

#სჯსუინოვაციენისადამეწარმეობისლაბი