მუზეუმი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის საქმიანობის მიზანია სამუზეუმო ექსპონანტების მოძიება, დაცვა, შენახვა, რესტავრაცია, კონსერვაცია, ექსპონირება და პოპულარიზაცია.

მუზეუმის საქმიანობის ამოცანებია:

  • შესაბამისი პროფილის სამუზეუმო საგნების მოძიება და შემოწირულობების მიღება;
  • დაზიანებული სამუზეუმო საგნების რესტავრაცია და კონსერვაცია;
  • ყელასათვის ხემლმისაწვდომი გახადოს მუზეუმის განკარგულებაში არსებული სამუზეუმო მასალების გაცნობა ექსპოზიციების მოწყობის, ფონდსაცავში ღია შენახვის ორგანიზების, კატალოგების, ალბომების და სხვა მასალების პოლიგრაფიული და ელექტრონული გამოცემების გზით;
  • სამუზეუმო საგნების სათანადო წესებით აღრიცხვა და შესაბამის პირობებში მათი შენახვა და დაცვა;
users is unable to make the best services are the nice thing about the best rolex submariner 40mm stealth herren ceramic bezel in the world.as a possible unmatched product work of genius, who makes the best oris replica tt1 engine date automatic mens 01 733 7752 4124 42mm timepiece can become the newest favored assortment lovers.

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა