პერსონალის მუშაობის შეფასების კითხვარი სტუდენტებს

(კითხვარი ანონიმურია)
გთხოვთ  გადახვიდეთ თქვენს ფაკულტეტზე და მიჰყევით კითხვარის ბმულს. კითხვარი უნდა შეივსოს ყველა საგნისთვის, იმდენჯერ ავსებთ ფორმას, რამდენი პედაგოგიც გყავთ.
მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ გამოკითხვაში,  რომელიც აფასებს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობას!
  1. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJkjICGMJlJPbpBV2Wknd6koP8Uaw8fAsqFZ6EzGV4HCy_iQ/viewform?gxids=7628

2. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ახალციხე-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZP4UUKX9Aqzir1TJuNij_tZyKQGCJmHQGeXD7T2xcC7BXDQ/viewform?usp=sf_link

ახალქალაქი-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY93qJGi8MGcvPK06zuddJc4i8fgz6i_52Btc6xIkfyZ-ScA/viewform?usp=sf_link

3. იურიდიული ფაკულტეტი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpDfWezpAYfYe4v6Db6Uix2wTRpvOD2khFcYZG6rEHXYR8mQ/viewform?usp=sf_link

4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV4KPGEV8t7TLaeqwEtaVsrR0HpGunN5e66h8nhfCrWWYGCg/viewform?usp=sf_link