პირველი ადგილი საარბიტრაჟო შესაგებლისთვის

🥇 პირველი ადგილი საარბიტრაჟო შესაგებლისთვის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა მოიპოვა!გუნდის წევრები არიან იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები: დონარი ლონდარიძე, ლამარა თელიაშვილი, მარიამ ლეკიშვილი და ლია ბერიძე.