პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია

19 მაისს ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია.

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგ სექციებად:

  1. ქართული ენის სექცია
  2. ქართული ლიტერატურის სექცია
  3. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის სექცია
  4. პედაგოგიკისა და ენების სექცია
  5. ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია
  6. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია
  7. ასტრონომიის სექცია
  8. სამართლის სექცია

იხილეთ კონფრენციის სამუშაო გრაფიკი კონფერენცია 2019, 16 მაისი