ჟურნალი “არავი”

    ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი.

   ჟურნალს ბეჭვდური სახით გამოსცემს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

ჰორიზონტი ევროპა