აკრედიტაცია კიდევ რამდენიმე პროგრამამ მიიღო

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კლასტერის სამივე პროგრამამ და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამამ მიიღო შვიდ წლიანი აკრედიტაცია.