• მაკა ბერიძე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი

rolex datejust rolex calibre 2836 2813 116203cdj mens 12mm champagne dial usa remain making improvement.selected rolex swiss omega de ville ladymatic 425 35 34 20 55 001 ladies mother of pearl white diamond dial steel strap 34 mm within your external publication rack also really prevalent.

 • 2008-2010 წ.წ. თსუ-ის დოქტორანტურა, ქართველური ენათმეცნიერების სადოქტორო პროგრამა; მინიჭებული ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი; სამეცნიერო დისერტაციის თემა: „ბილინგვიზმის საკითხი საქართველოში ჯავახეთის მაგალითზე“;
 • 1996-1999 წ.წ. თსუ-ის ასპირანტურა;
 • 1991-1996 წ.წ. თსუ-ის მესხეთის ფილიალი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფილოლოგი.
 • 2018 წლის თებერვლიდან – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
 • 2014 – 2018 წ.წ. –  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
 • 2013-2014 წ.წ. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი; 
 • 2012-2013 წ.წ. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; 
 • 2011 წლის მარტიდან სექტემბრამდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი;
 • 2017 წლიდან დღემდე – საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის პროექტის “დებატების ახალგაზრდული კლუბების ქსელის” კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
 • 2011 ნოემბერი-დეკემბერი –  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი -პროექტის „ბილინგვური სკოლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა გადამზადება“, „ბილინგვური სკოლების საბაზო საფეხურის   პედაგოგთა გადამზადება“მწვრთნელი (ტრენერი).
 • 2011 წ. ივნისი-ივლისი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და  ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი-“არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა გადამზადება“, ტრენერი;
 • 2008-2010 წ.წ. – სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია ტოლერანტის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კოორდინატორი;
 • 2006-2008 წ.წ. – ახალციხის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, არაქართველთათვის    ქართული ენის კურსები, ტრენერი; 
 • 2006-2007 წ.წ. – განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ეუთოს ეუუკი , არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მაწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარების ტრენერი;
 • 2003-2006 წ.წ – პროექტის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა ჯავახეთის საჯარო მოხელეთათვის, (ახალქალაქის გამგეობისა და მერიის არაქართველ თანამშრომელთათვის), ქართული ენის ტრენერი;
 • 2001-2006 წ.წ – თსუ-ის ჯავახეთის ფილიალის პედაგოგი;
  1997 წლიდან 2011 წლამდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი.

1.დიალექტი და მხატვრული ნაწარმოების ენა, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2017;
2.თანამედროვენი, 1, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2017;
3.ბილინგვიზმის საკითხი საქართველოში ჯავახეთის მაგალითზე, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2016;
4.ქართულ-თურქულ-რუსული სასაუბრო (თანაავტორები: მერაბ ბერიძე, ელისო ბჟალავა), ახალციხე, 2010;
5.ქართული ენა, მასწავლებლის წიგნი (თანაავტორები: ნათელა მელიქიძე, თამარ ლობჟანიძე), პირველი კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, რეკომენდებული ეროვნული სასწავლო გეეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ, გამომცემლობა „გაენათი“, თბილისი, 2007;
6.ქართული ენა, მოსწავლის სამუშაო რვეული (თანაავტორები: ნათელა მელიქიძე, თამარ ლობჟანიძე), პირველი კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, გამომცემლობა „გაენათი“, თბილისი, 2007;


სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:
1.დიგლოსია ჯავახეთის ენობრივი სიტუაციის მაგალითზე, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXVI, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017.
2.ქართულთურქული ენობრივი კონტაქტების შესწავლისათვის,საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარის შრომები, 2017.
3.მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 21, ახალციხე, 2017.
4.გრამატიკის გააზრება (თანაავტორი მ. ბერიძე), მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გორი, 2016.
5.ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სვეტლანა ადამიას მიერ წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის „ორპირიან და ორვალენტიან ზმნურ ფორმათა სრული პარადიგმა (სამწიგნობრო ქართულსა და ქართველურ დიალექტებში)“ოპონენტი.
6.ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლადსოფიო ვეკუას მიერ წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ოპონენტი
7.დიალექტი და თანამედროვე პროზის ენა, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXVI, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016.
8.განათლების ენამისი მნიშვნელობა და ბილინგვური განათლების პერსპექტივები სამცხეჯავახეთში, (თანაავტორი:ლალი ბერიძე), საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი`ბილინგვური განათლება~, 2016 წელი.
9.ახალციხეში გაბრწყინებული ნაპერწკალი,გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2016 წლის 18 მაისი.
10.სამყაროპოეზიის სავანე,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 10, 2016.
11.პოეტური სინტაქსისათვის,ნაწილი პირველი,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 7, 2016
12.ლექსს მიღმა,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“,, 7, 2016.
13.წარდგენილია ნობელის პრემიაზე, ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 6, 2016
14.გაფერმკრთალებული მხატვრული საფარველი, ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 5, 2016;
15. „მე რომ მინდა, ისე არა ვარმაგრამ მტერს რომ უნდაარც ისე ვარყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“,, 4, 2016.
16.„კაი ყმა და სავსე კაცი“,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 3, 2016
17.თანამედროვე ქართული პოეზიის ენისათვის („ცისკარი 1852“), წერილი მეორე, ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 3, 2016;
18.თანამედროვე ქართული პოეზიის ენისათვის („ცისკარი 1852“), წერილი პირველიყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 2,2016
19.თინათინი _ კავკასიის ავაზაყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 2, 2016
20.წინააღმდეგი ვარ ავტორიტარიზმისა მეცნიერებაში,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 5, 2016.
21.”მესხები – ძალიანუცნაურიხალხია,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის მაისი
22.სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა სავანეში,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2017წლის აპრილი.
23.„მე იქ უფრო ძლიერად მიყვარდა ქართველები“,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის მარტი.
24.რათურქიმესხებიჩვენქართველები ვართ~ (“ხსნა“),გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2017წლის თებერვალი.
25.ვუთხრათ არა ტერმინს „თურქი-მესხი“, არსებობს მხოლოდ მესხი! ქართველი! გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2017წლის იანვარი.
26.ყრილობაზე და ყრილობის შემდეგ,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის დეკემბერი.
27.მაჰმადიან მესხთა პრობლემებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის ნოემბერი.
28.ერთი წერილის კვალდაკვალ,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის ოქტომბერი.
29.მესხეთიდან გასახლების ისტორია ზოგიერთი სახელმწიფოდო კუმენტის მიხედვით, გაზეთი „ლიტერატურული მესხეთი“, 2016წლის სექტემბერი.
30.უნივერსიტეტის განვითარების მისიით, 7, სექტემბერი, 2016 წ.
31.ახალი პროგრამა ბილინგვური განათლების მოდულით, გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“,   6, ივნისი, 2016 წ.
32.პროგრესის უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა ინტერესების კვალდაკვალ, გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“,   2, თებერვალი, 2016 წ.
33.მონატრებული კონტაქტები,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის აგვისტო.
34.გულანში“ სამეცნიერო სტატიების წარმოდგენისა და გამოქვეყნების ახალი სტანდარტები,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 18, 2015;
35.იუბილეს შემაჯამებელი დღე,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 18, 2015.
36.ეროვნულ გმირთა სახეები პოეტის სამყაროში,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“17, 2015.
37.მასწავლებლის მომზადების ზოგიერთი ასპექტი, (თანაავტორი: ირმა ქურდაძე), მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება” მასალები, გორი, 2015.
38.მულტილინგვური განათლება საქართველოს კანონმდებლობის კონტექსტში,მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება”მასალები, გორი, 2015.
39.სამეცნიერო საქმიანობა – ტრადიციის გაგრძელება და განახლებაგაზეთი„მესხეთის უნივერსიტეტი“, 2015 წლის, მარტი;
40.მასწავლებელთა კონფერენცია,საქართველოს რესპუბლიკა, 2015 წლის 10 იანვარი.
41.თემურ ჭკუასელის მხატვრული ენის ზოგიერთი თავისებურება, სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 2015;
42.მესხეთში ჩამოსახლებულ მთიულთა ზოგიერთი თავისებურება,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 16, 2015.
43.ქართული მეცნიერების განვითარებისა და სამხრეთ საქართველოს გაძლიერებისათვის, გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“, ნოემბერი, 2015წ.
44.მრავალმხრივი მნიშვნელობის სამეცნიერო კონფერენცია (საქართველოს ონომასტიკოსების საეტაპო შეხვედრა სამცხე-       ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში), გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“, 6, ივლისი, 2014 წ.
45.მხატვული ტექსტის სწავლების თავისებურებები მშობლიურსა და მეორე ენაზე (თანაავტორი: მზევინარ მჟავანაძე),საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები:პრობლემები და გამოწვევები“ მასალები, ბათუმი, 2011 წელი.
46.ბილინგვურ განათლებამდე,საერთაშორისო სამეცნიეროჟურნალი `ბილინგვური განათლება~, თბილისი, 2010 წელი.
47.მხატვრული ტექსტის სწავლების თავისებურებები,ჟურნალი `ბილინგვური განათლება~, 2010 წელი.
48.ენობრივი სიტუაციები ტიპოლოგიური თვალსაზრისით, 1, სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 2007 წელი.
49.ბილინგვიზმთან დაკავშირებული რამდენიმე ფსიქოლოგიური პრობლემა ჯავახეთში,პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `ინტელექტი~, 2, თბილისი,
50.ორენოვნება ჯავახეთში ტიპოლოგიური თვალსაზრისით,შრომები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, I, ახალციხე-თბილისი, 2006,
51.სოციოლოგიურ საკითხთა მნიშვნელობა ორენოვნების კვლევისას,საენათმეცნიერო ძიებანი, XXII, თბილისი: გამომცემლობა `ქართულიენა~, 2006.
52.ავტორის შვიდი ლექსი, ლიტერატურული ხუთშაბათები, მესაე გამოცემა, ახალციხე, 1999 წ.

 • საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო,ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისია, ASB-ს პროექტი-კატასტროფებისრისკებისშემცირებასკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებებში) ფარგლებში განხორციელებული პროექტის ტრენერი(სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი);
 • ტემპუსის პროექტის (Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity)მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების კურიკულუმის – მკვლევარი;
 • ტემპუსის პროექტისბილინგვური მასწავლებლის მომზადების ხელშეწყობა საქართველოსა და უკრაინაში,მკვლევარი; პროექტის ფარგლებში მომზადებული სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი.
 • UNISEF–UNITE FOR CHILDREN-ის, ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (INNOVE – FOUNDATION) დაფინანსებით სასწავლო ტური ესტონეთში.
 • სასწავლო ტური თემაზე: უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება, ამერიკის კონგრესის დაფინანსებით პროგრამა „ღია სამყაროს“ ფარგლებში (აშშ., ტეხასის შტატი, ქალაქი სან-ანტონიო).

 

გადამზადების კურსები (ტრენინგები/სემინარები):

 • 2017 წელი – სამოქმედო, პრაქტიკული კვლევა, პროექტი – „ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი განვითარებისთვის,ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი.
  2016 აპრილი -2017 სექტემბერი – განათლება უსაფრთხოებისათვის, კატასტროფების რისკების შემცირება ინკლუზიური მიდგომით, ევროკავშირის ჰუმანიტარული მისია, საქართველოს ASB.
 • 2013 წ. 10-12 დეკემბერი, უკრაინა – მულტილინგვური განათლების სამაგისტრო პროგრამის კურსების სილაბუსების შემუშავება, ტემპუსის პროექტი.
 • 2013 წ. 18-20 თებერვალი, უკრაინა – სწავლების თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები, ტემპუსის პროექტი.
 • 2011 წ. დეკემბერი – გაეროს რეზოლუციის ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ განხორციელება, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, პროექტი – ქალები ერთიანდებიან კონფლიქტებს მიღმა.
 • 2010 წელი, ბათუმი – ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის შემუშავებაარაქართველ პირველკურსელთათვის, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრისა და თსუ-ის ერთობლივი პროექტი.
 • 2010 წელი, ბაკურიანიბილინგვური სწავლების ოთხი ტრენინგ-პროგრამა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრის ორგანიზებული.
 • 2008 წლის ნოემბერი, ახალციხე – განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სემინარი ანდრაგოგიის საკითხებში.
 • 2005-2006 წწ.ახალქალაქი – პროექტის ქართული ენის სწავლება არაქართველი აბიტურიენტებისათვისორი სემინარი.
 • 2005-2006 წწ. ბაკურიანი – არაქართული სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა გადამზადება, სამი სემინარი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ეუთოს ეუუკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.
 • 2001-2003 წწ. ბორჯომი -არაქართველი პირველ-მეორეკურსელთათვის ქართული ენის სწავლება, ოთხი სემინარი.
 • 2001 წლის 2-6 აპრილი – სკოლამდელი განათლების პედაგოგთა მომზადება, საერთაშორისო პროგრამის „ნაბიჯ-ნაბიჯ“ ფარგლებში.
 • 2001 წლის თებერვალიმასწავლებელთა კვლევა, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
 • 2001 წლის იანვარი – კურიკულემის განვითარება, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
 • 2000 წლის დეკემბერი-სტუდენტისა და მასწავლებლის პრაქტიკა, აკრედიტაცია და ლიცენზირება, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
 • 2000 წლის სექტემბერი-მასწავლებელთა განათლების ახალი პოლიტიკის დაგეგმვა-ხელშეწყობა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები – არსებული ვითარება, პრობლემები, ძირითადი მოსაზრებები რეფორმებთან დაკავშირებით, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
 • განათლების მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი (განათლების ხარისხის განვითარების
  ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება 655, 13. 10. 2017);
 •  ნაყოფიერი პუბლიცისტური მოღვაწეობისთვის მარიკა ბარათაშვილის სახელობის პრემიის მფლობელი (საქართველოს
  მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი, 2017 წელი);
 •  საერთაშორისო სამეცნიერო ჯურნალ „გულანის“ რედაქტორი (2016 წლიდან);
 • ყოველთვიურ ლიტერატურულ, სამეცნიერო-პოპულარულ და საზოგადოებრივ ჟურნალ„არავის“ რედაქტორის მოადგილე
  (2016 წლიდან);
 • სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე (2016
  წლიდან);
 • ქართულის, როგორც მეორე ენის, სტანდარტის მოსამზადებელი ჯგუფის წევრი (ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი,
  2010წ. იანვარი-მაისი);
 • ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა გზამკვლევის მოსამზადებელი ჯგუფის წევრი (ეროვნული სასწავლო
  გეგმების ცენტრი2010 წ. მაისი-ივლისი).
 • მესხი რეპატრიანტებისათვის საინფორმაციო ბიულეტენის შემდგენელი (2010-2011 წწ.)ევროკავშირის დაფინანსებული
  პროექტის „საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მესხი რეპატრიანტებისათვის“ ფარგლებში.

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა