საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი

1.   ქართული  ფილოლოგიის  პროგრამა:

ქართული ფილოლოგიის  საბაკალავრო და  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება  1 ივლისს, 11 საათზე,  აუდიტორია-123;

ა. ქართველური  ენათმეცნიერება–სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ჩატრდება 1 ივლისს, 11 საათზე;

ბ.  ქართული  ენა–საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ჩატარდება  1 ივლისს;

გ.  ქართული ლიტერატურა–საბაკალავრო  და სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვა ჩატარდება  1 ივლისს, 11  საათზე,  აუდიტორია-302;

2.  საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო  პროგრამა;

ბ.  საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება, 1 ივლისს, 12 საათზე, აუდიტორია- 312;

3. დაწყებითი განათლების  მასწავლებლის მომზადების  ინტეგრირებული  საბაკალავრო-სამაგისტრო  საგანამანათლებლო  პროგრამა;

საბაკალავრო-სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება  1 ივლისს, 11  საათზე.

აუდოტორია-301;

4. ინგლისური  ფილოლოგიის  საბაკალვრო ნაშრომების  დაცვა ჩატრდება, 1 ივლისს, 11 საათზე,  აუდიტორია-115.

საბაკალავრო  და სამაგისტრო  ნაშრომების  დაცვა  ჩატარდება  უნივერსიტეტის I კორპუსში.

მისამართი, ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა N113.