პირველკურსელთა საყურადღებოდ

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  ქართული ფილოლოგიის,  ისტორიის  და ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამების   პირველკურსელთა საყურადღებოდ!


1 ივნისს, 11 საათზე,  პირველი კორპუსის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება   განათლების, ჰუმანიტარულ და  სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დამატებითი (minor) პროგრამების  პრეზენტაცია, რომელსაც წარადგენენ შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელები.

გთხოვთ, მიიღოთ აქტიური  მონაწილეობა. თქვენთვის  მნიშვნელოვან  კითხვებს უპასუხებენ  ფაკულტეტის  პროფესორ-მასწავლებლები და პროგრამის ხელმძღვანელები. 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი.