სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასება

სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები: 

`1. პირადი ნომერი 41******536  – 40 ქულა

2. პირადი ნომერი  47******061 -35 ქულა