სამართლის საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტებულია

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო!