“სამეცნიერო გულანმა” განაახლა მუშაობა ონლაინ რეჟიმში

  • 28 მაისს მოხსენებას წაიკითხა პროფესორმა მერაბ ბერიძემ. თემა: “ჭაჭარაქის ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის”.
  • 4 ივნისს მოხსენება წაიკითხა უნივერსიტეტის რექტორმა, ასოცირებული პროფესორმა მაკა ბერიძემ, თემა: “ბილინგვიზმი და ბავშვის მეტყველება” .

გულანი იმუშავებს ყოველ ხუთშაბათს, 15:00 საათზე. გულანელებს და მსურველებს შეხვედრებზე მონაწილეობა შეგეძლებათ moodle-ის საშუალებით.