სამუშაო სეხვედრა პროექტ E-PSY -ის ფარგლებში

მიმდინარე წლის 1 ივნისს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, , Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის E-PSY (ფსიქოლოგიური კონსულტაციების ცენტრების გახსნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში)

აღნიშნული პროექტის კოორდინატორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდა პროექტის ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტის ინსტიტუციონალური კოორდინატორები, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების უფროსი სპეციალისტი და პროექტის მენეჯერი გურანდა ოდებაძე.                                                                                           

სამუშო შვედრისას განხილილული იქნა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები, მათი მართებულად ადმინისტრირების გზები.