🔹 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაბარებისა და წარჩინებით სწავლის შემთხვევაში გაქვს შანსი გახდე სტიპენდიანტი.
სტიპენდია სტუდენტთა წახალისების, მოტივაციის გაზრდისა და კონკურენტული სასწავლო გარემოს შექმნის ერთ-ერთი ფორმაა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაწესებულია რამდენიმე სახის სტიპენდია:
🔹 გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია-250 ლარი.
ფინანსდება უნივერსიტეტის მიერ და გაიცემა სემესტრულად ბაკალავრიატის ერთ სტუდენტზე.
სტიპენდიანტის შერჩევა ხდება საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე.
🔹 სახელმწიფო სტიპენდია -150 ლარი.
 ფინანსდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და გაიცემა სემესტრულად უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 4 %-ზე.
🔹 საუნივერსიტეტო სტიპენდია-50 ლარი.
ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და გაიცემა სემესტრულად უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის 50 სტუდენტზე.
🔹 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დანიშნული სტიპენდია – გაიცემა ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბაკალავრიატის სტუდენტებზე სემესტრულად, რომლის ოდენობას, სტიპნდიანტთა რაოდენობას და სტპენდიის დანიშვნის კრიტერიუმებს, განსაზღვრავს ახალციხის მერია.
🔹 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დანიშნული სტიპენდია – გაიცემა ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბაკალავრიატის სტუდენტებზე სემესტრულად, რომლის ოდენობას, სტიპენდიანტთა რაოდენობას და სტიპენდიის დანიშვნის კრიტერიუმებს, განსაზღვრავს ადიგენიის მერია.
🔹 გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდის სტიპენდია – დაინიშნა 2020 წლიდან და გადაეცემა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის მიმართულების10 სტუდენტს.
 კრიტერიუმებს განსაზღვრავს თავად ფონდი.
🔹 თამაზ ბექაიას სახელობის სტიპენდია (300 ლარი) – დაინიშნა 2022 წლიდან და გაიცემა ბაკალავრიატის სამ სტუდენტზე, სამი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში:
 ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა;
აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა;
ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა.
სტიპენდია ფინანსდება ფონდის მიერ და და გაიცემა სემესტრულად. სტიპენდიანტების შერჩევა ხდება საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე.
🔹 მარეხ ნათენაძის სახელობის სტიპენდია. 150 ლარი – დაინიშნა 2022 წლიდან და გაიცემა დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ერთ სტუდენტზე.
სტიპენდია გაიცემა სემესტრულად და ფინანსდება მარეხ ნათენაძის ძმის – მალხაზ ნათენაძის მიერ.
სტიპენდიანტის შერჩევა ხდება საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე.

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა