სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა
სამეცნიერო კონფერენცია – 2023 წლის 17-18 მაისი

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა