ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის

8 აპრილს, 18 საათზე,  განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისთვის  და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე  სპეციალისტებისთვის, ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ლელა წითაშვილი, ჩაატარებს  ტრენინგს.

ტრენინგის  თემა:

„თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება  სწავლა-სწავლების  პროცესში’’.

ტრენინგი ჩატარდება  დისტანციურად,  პროგრამა “moodle’’-ის საშუალებით.

აკადემიური პერსონალი: თემა N16.

გთხოვთ, მიიღოთ  აქტიური მონაწილეობა.

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანატი.