ტრენინგი საგანმანათლებლო ინსტრუმენტებზე

2023 წლის 10, 11 და 12 მაისს,  DITECH Erasmus+ პროექტის (Developing and Implementing Technology-Enhanced Teaching and Learning at Georgian HEIs/DITECH) ფარგლებში  სა,ცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის სტაფის მიერ ჩატარდა ტრენინგი ციფრულ საგანმანათლებლო  ინსტრუმენტებზე.  ტრენინგს ესწრებოდა როგორც სამცხე-ჯავახეთის, ასევე სხვა რეგიონის საჯარო სკოლის 55 პედაგოგი. პროექტის სტაფის წევრებმა  (პროფ. თინა გელაშვილი (მენეჯერი), ასისტნტ-პროფ. ნინო ბერიძე,  ხათუნა კვინცხაძე) დამსწრე პედაგოგებს გააცნეს ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმები და სოფტები.