ტრენინგი Moodle-ის პროგრამის გამოყენებაზე

10 სექტემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელმა დარეჯან ვედიაკოვმა გამართა ტრენინგი Moodle-ის პროგრამის გამოყენების შესახებ.

შეხვედრას უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი ესწრებოდა.

Moodle-ს პროგრამა აქტიურად გამოიყენება დისტანციური სწავლების პროცესში.