ტრენინგი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული პედაგოგებისათვის

 

მიმდინარე წლის 23-26 სექტემბერს დაგემილია ტრენინგები შემდეგ თემაზე ,,უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახალი სასწავლო გარემოსთვის შეფასების ინსტრუმენტები/ხერხები“.

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე>>>

 

 

 

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა