უნივერსიტეტის რექტორის სამუშაო ანგარიში

2019 წლის 6 ივნისს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების გაერთიანებული გაფართოებული სხდომა. სხდომაზე განსახილველად წარმოდგენილი იყო უნივერსიტეტის რექტორის, ასოცირებული პროფესორის მაკა ბერიძის 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.