უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენცია

გახსნა: 2023 წლის 31 მაისი, 13:00 სთ.,  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი

იხილეთ სამუშაო პროგრამა