უნივერსიტეტის სტუდენტების საყურადღებოდ

    გთხოვთ,    გაიაროთ აკადემიური რეგისტრაცია 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო კურსებზე.

   რეგისტრაცია იწარმოებს  2021  წლის  24  სექტემბრის  ჩათვლით.