უფასო სასწავლო პროგრამა საზღვარგარეთ

2021 წლის 28 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით დაგეგმილია სასწავლო პროგრამა (Graduate Study Program – “Post -Covid World: Reset Resilience, Recovery), აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს კოვიდ 19-ის ზეგავლენის მერე მსოფლიოს დაბრუნებას ჩვეულ რიტმში და მის გამოწვევებს.  პროგრამის მასპინძელი არის გაერთიანებული ერების ოფისი ჟენევაში. პროგრამაზე სწავლა შეეძლება საქართველოში აკრედიტებული უმაღღესი სასწავლებლის სტუდენტებს. სწავლა უფასოა. მგზავრობის და ცხოვრების ხარჯს ფარავს მონაწილე. საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა არის 2021 წლის 5 მარტი. 
სასწავლო პროგრამები მითითებულია შემდეგ ბმულზე: http://www.ungeneva.org/en/graduate-study-programme