ფაკულტეტის ხარისხის უფროსის არჩევნები

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგები:

ამომრჩეველთა რაოდენობა სიის მიხედვით 39

არჩევნებზე გამოცხადებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 35

კანდიდატის მიერ მოპოვებული ხმების რაოდენობა: მაია ქუქჩიშვილი 35 ხმა