ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

კვლევითი განაცხადის განხილვის შედეგები

კონკურსანტის პირადი ნომერიშედეგი
147******26925 ქულა
261******74535 ქულა

ინგლისურ ენაში ჩატარებული მისაღები გამოცდის შედეგები

კონკურსანტის პირადი ნომერიწერა (9-16 ქულა)კითხვა (28-57 ქულა)მოსმენა  (7-13 ქულა)საუბარი (7-14 ქულა)სულ (ქულა)  
113******182055616
261******745103171058
352******181254617